O skautingu

Co to je Junák a skauting?

unák je výchovná organizace, která se společně s rodiči a školou snaží kladně působit na dítě a vychovat z něj dobrého člověka.

Po Sdružení dobrovolných hasičů Junák jako druhá největší dětská organizace v České republice nabízí zajímavou náplň volného času pro děti od předškolního věku. Přitažlivou formou hry se děti učí čestnému jednání, samostatnosti, životu ve společnosti svých vrstevníků, mnoha dovednostem, objevují společně se svými kamarády krásy přírody a svého okolí.

Skauting nabízí pro chlapce i dívky ucelený výchovný systém:

  • benjamínci -nejmladší kategorie dětí 4-7 let
  • vlčata/žabičky – chlapci/dívky 7 – 11 let
  • skauti/skautky – chlapci/dívky 11 – 15 let
  • dále rovery/rangers (chlapci a dívky 15-26 let) a vedoucí, kteří se podílejí na činnosti a vedení oddílu.

Náš přístav má celkem 4 oddíly:

  • Viking – Oddíl  mladších členů(4-11)
  • Cutty Sark – Oddíl starších členů (11-26 let)
  • Pokrok – klub rodinného skautingu  (oddíl pro rodiče s malými dětmi)
  • Oldskauti –klub dospělých (26-…)

Jednotlivé oddíly se dělí na posádky dle jednotlivých věkových kategorií. Posádka je skupina zhruba šesti až deseti dětí, které se scházejí jednou týdně v klubovně na schůzkách. Hrají zde hry, něco nového se naučí či poznají, ale hlavně jsou v prostředí, kde se od starších vlčat, skautů  a vedoucích učí, co je správné, co a jak mají dělat. Děje se tak veselou hrou doprovázenou dobrodružným příběhem.

Celý oddíl se schází na výpravách, které se konají většinou jednou až dvakrát měsíčně. Vydává se někam za město do přírody, kterou se děti učí poznávat a chránit, nebo na vodu, kde získávají nové vodácké znalosti a dovednosti. Tato činnost každoročně vrcholí letním táborem.

Celý život v oddílu je doprovázen plněním různých zkoušek a úkolů. Jsou podány tak, že kluci i holky většinou touží po jejich splnění, aby v oddílu něco více znamenali, měli více bodů nebo odznaků na kroji. Opět se něco nenápadně učí – znalostem, jak si poradit s různými problémy, jdou za nějakým cílem, který je pro ně dosažitelný.

Pokud se dítěti v oddíle líbí a dodržuje  pravidla, vydrží zde několik let. Má za sebou několik táborů, udělalo velké pokroky ve skautských dovednostech a možná již získalo své skautské jméno – přezdívku. Vše je pro něj hračkou. Je třeba nabídnout něco více, něco náročnějšího, co uspokojí jeho potřeby, a tak odchází po absolvování první třídy do posádky vlčat nebo žabiček a pak po jedenáctého roku do posádky skautů. Zde skautská výchova pokračuje – ovšem trochu jinak – děti jsou starší a nemusí již mít vše ukryto pod lákavou pohádkou. Konečně po dosažení patnáctého roku se stane roverem či rangers a kromě účasti na programu ho pomáhá i spoluutvářet.

Pro plné využití skautského výchovného systému je potřeba, aby se Váš syn/ dcera účastnil pořádaných akcí (schůzky, výpravy), aby nevynechával bez závažného důvodu (ten je vhodné oznámit a omluvit).

Náš oddíl má navíc výchovu rozšířenou o vodácké doplňky. Činnost na vodě (bazény, tréninky, sjezdy) jsou nedílnou součástí našeho oddílu.

Jaká je činnost oddílu?

Schůzky

Schůzka je plná her, pohybu a učení se novým věcem. Pokud jsou v den schůzky prázdniny nebo státní svátek, schůzka se nekoná.

Schůzky na vodě

Většinou od dubna do června a od září do konce října máme jednou za čtrnáct dní schůzku na vodě. Máme sraz v loděnici, nebo rovnou u vody, kde si připravíme lodě na vodu a následně probíhá vodní trénink.

Výpravy

Konají se nejčastěji o víkendech, obvykle jednou až dvakrát za měsíc. Chlapci/děvčata se vydávají někam za město, kde je kromě výletu čekají hry, poznávání přírody aj. Informace o srazu, návratu apod. se nejčastěji dozvíte e-mailem, cca měsíc dopředu.

Tábor

V létě pořádáme stanový tábor. Tábor vlčat trvá asi 7-9 dní. Podrobné informace o táboře se dozvíte pomocí informačního emailu. Pro děti do 8 let tábor není povinný. Předškoláci pokud nezvládnou pobyt sami, mohou na tábor přijet s rodiči na 2-3 dny ke konci tábora.