Než se přihlásíte

Než se přihlásíte

Dříve, než přejdeme k možnostem přihlášení, chtěli bychom Vám poskytnout některé informace, které byste měli ještě vědět.

Jak komunikují oddíly s rodiči?

Běžně s rodiči komunikujeme e-mailem nebo telefonicky, proto je důležité, abychom na Vás měli aktuální kontakt.

Kdo se o děti stará?

O děti se stará tým zodpovědných vedoucích, kteří mají potřebnou kvalifikaci pro práci s dětmi. Skautský vedoucí musí postupně složit dvě zkoušky, které obsahují také poznatky z pedagogiky, psychologie, právních předpisů, zdravovědy a zásad bezpečnosti. Nutností je i získání akreditace zdravotníka zotavovacích akcí. Vedoucí vodních skautů ještě absolvuje výcvik na divoké vodě, na plachetnici a po složení kapitánské zkoušky je oprávněn vést s dětmi výpravy na vodu.

V našem přístavu mají vedoucí čekatelské i vůdcovské zkoušky a akreditaci zdravotníka zotavovacích akcí. Dva vedoucí mají i kapitánskou zkoušku a zajišťují akce na lodích.

Výdaje

Registrace za rok 2022– 550,- Kč (platí se na začátku kalendářního roku, zahrnuje v sobě pojištění dítěte na skautských akcích, členský příspěvek organizaci, časopis)
stálý tábor – cca 4500,- Kč
vícedenní výprava – 400,- až 1000,- Kč (podle nákladů na ubytování a délky výpravy)
kroj s nášivkami – 500,- Kč (nemusí se kupovat hned, teprve až si dítě bude jisté, že se mu ve skautu líbí)

Účtujeme jen skutečné náklady, vedoucí jsou dobrovolníci pracující zadarmo ve svém volném čase. Když pořádáme nějakou akci, výlet nebo výpravu, snažíme se ji naplánovat co nejlevněji.

V případě zájmu můžete kontaktovat:

Jaromír Kubec – Kaskadér
Funkce: Kpt. přístavu – Statutární orgán
Email:  kaskader@skaut.cz
Mob: 
608 972 888
Na této stránce najdete přihlášku: Přilháška