5. Oddíl Viking

Jsme nejstarším oddílem našeho přístavu, který oficiálně funguje od roku 2000.  Chodí k nám holky i kluci od 5 do 11 let. Jednou týdně máme schůzky. Také jezdíme na výlety nebo na vodu. O prázdninách míváme tábory v podsadových stanech u řeky nebo rybníka.

Co je našim cílem – co chceme děti naučit?

  • Zabavit se venku v přírodě, nejen doma ve svém pokoji.
  • Vycházet s jinými dětmi: bývají v družinách přibližně po šesti až deseti 
  • Rozvíjet přirozenou zvídavost a představivost: kreativním vyráběním, divadlem či malováním.
  • Důvěřovat i jiným dospělým než rodičům.
  • Žít ve skupině vrstevníků.
  • Umět říct svůj názor a zároveň přijímat ty ostatní.
  • Respektovat domluvená pravidla.

Celkem máme 3 posádky:

  1. Žraloci – benjamínci -holky a kluci 5-7 let
  2. Rackové – vlčata – kluci 6-11 let
  3. Vydry – světlušky – holky 6-11 let.

Vůdce oddílu:  Marie Kubecová

Skautovat jsem začala v r. 1999, kdy mě do „Skauta“ přivedla kamarádka.
V roce 2000 jsem složila skautský slib. Od roku 2003 jsem přes  10 let působila  v SOSce (SKAUTSKÉ OCHRANNÉ SLUŽBĚ). Čekatelskou zkoušku jsem složila v roce 2006 a postupně jsem pomáhala s vedením v oddílu. Když jsem v roce 2008 složila vůdcovskou zkoušku,  začala jsem náš oddíl vést.
Pracuji jako zdravotní sestra, vykonávám proto v našem přístavu také funkci zdravotníka.