O nás

Kdo jsme

Jsme přístav vodních skautů a skautek „Modrá Kotva“ Liběchov. V našich oddílech jsou členové od 4 let až do dospělosti. Jsme součástí organizace Junák – český skaut, největšího sdružení dětí a mládeže v ČR.

Činnost

Pravidelně jednou týdně se konají skautské schůzky, které jsou proloženy za dobrého počasí tréningy na Labi nebo v zimě návštěvou bazénu. Každý měsíc obvykle pořádáme i jednodenní a vícedenní víkendovou výpravu. Program všech akcí je přizpůsoben věku dítěte a kromě her a soutěží se program zaměřuje na nové poznatky, zkušenosti, rozvoj osobnosti dítěte a ohleduplnosti k lidem i přírodě. V létě je program více zaměřen na vodáckou činnost. O prázdninách pořádáme týdenní stálý tábor a pro starší děti ještě navíc týden putovní tábor na vybrané řece.

Co je to skauting?

SKAUTING – PARTA A PŘÍLEŽITOST
Skauting staví před člověka příležitosti:

· Být členem týmu, mít kamarády
· Prožívat život naplno, žít dynamicky, aktivně, zábavně, zajímavě
· Rozvíjet se, růst
· Pomáhat světu kolem sebe k rozvoji
· Hledat směr pro svůj život

Skauting, to jsou dvě základní věci – dobrá parta a dobrá příležitost. Jednak skupina lidí, přátel, kamarádů – jednak příležitost žít život dynamicky a smysluplně. Skauting je celosvětově největší výchovné hnutí pro děti a mladé lidi. Umožňuje jim žít a dělat věci společně a staví před ně příležitosti, které jsou zároveň zábavou, hrou – a zároveň způsobem, jak poznávat nové věci. Skauting dává do života řadu sociálních dovedností – schopnost mluvit před lidmi a schopnost naslouchat, schopnost být otevřený vůči druhým, schopnost spolupracovat. Skauting učí umět se o sebe postarat, brát život do vlastních rukou, postavit se na vlastní nohy, převzít odpovědnost za to, co se se mnou a s mým životem děje. Ve skautingu se lidé učí hledat smysluplnost toho, co dělají – kam nasměrovat svůj život a proč. Skauting je příležitost vstoupit do dospělosti jako člověk, který ví o svých kvalitách i o tom, proč nebýt sám, proč být součástí týmu. Člověk, který ví, co chce, a aktivně jde za tím. Člověk, který může být pilířem společnosti. Ve skautingu si člověk sáhne na GPSku, foťák, učí se dělat reportáže, slaňovat skály, vařit i sjíždět vodu na raftech. Ale to není důležité. Důležité je, co se člověk učí mimochodem přitom – že má cenu se o něco snažit. Že má cenu se zapojit. Že má cenu spolupracovat. Že má cenu být součástí věcí, ne pozorovatelem.

čerpáno ze stránek www.skaut.cz