Rackové

Posádka vlčat- kluci 6-11 let

Pokřik:
Jak racek proti větru stát,
jak racek bojovat!