Modrá kotva hlásí 5_2016

Okresní sportovní hry
Po vítězství v okresním i krajském kole a účasti v celostátním kole skautských závodů ZVaS jsme velmi dobře reprezentovali i na Okresních sportovních hrách v Neratovicích, které se konaly v sobotu 24. 9. 2016. Na těchto hrách závodila jak děvčata z oddílu Cutty Sark, tak i chlapci z oddílu Viking. Sportovní hry byly pojaty ve stylu her olympijských. Každé středisko reprezentovalo světadíl. Přístavu Modrá kotva Liběchov byla přidělena Austrálie a Oceánie. Každé družstvo si pak dále vybralo stát, za který soutěžilo.Celkem jsme do soutěží postavili čtyři družstva. Dvě družstva mladších žákyň (Indonésie a Palau s.), jedno mladších žáků (Palau v.), jedno starších žákyň (Mikronésie) a jedno družstvo starších žáků (Austrálie).

Umístění v jednotlivých kategoriích:

Atletika:
Sprint: 1. Fialová (Indonésie), 2. Kadlec (Austrálie)
Vytrvalostní běh: 2. Šantínová (Indonésie) a 3.Lubasová (Palau s.), 3. Vondrák (Austrálie)
Hod do dálky: 1. Rejzková (Indonésie) a 2. Vopelková V. (Palau s.);
Skok do dálky: 1. Kubecová J. (Indonésie), 2. Chlebovská (Mikronésie)
Člunkový běh: 2. Pokorný (Austrálie).

Střelba:
Pistole: 1. Kubecová J. (Indonésie), 1. Vopelková N. (Mikronésie), 1. Aubrecht (Austrálie)
Puška z kleče: 1. Rejzková (Indonésie) a 3. Vopelková V. (Palau s.), 3. Záhoranský (vlčata), 3. Kadlec (Austrálie);
Lukostřelba: 1. Fialová (Indonésie) a 2. Hrušovská (Palau s.), 2. Vondrák (Austrálie)
Hod na plechovky: 3. Kubecová K. (Palau s.), 3. Nápravníková (Mikronésie).

Fotbal: 2. Austrálie; Přehazovaná: 1. Indonésie
Ringo: 3. Mikronésie, 4. Austrálie.

Indonésie se stala absolutním vítězem.

Napříč Prahou přes tři jezy
I letos se chlapci z oddílu Viking vydali na závody Napříč Prahou přes tři jezy. Jedná se o celorepublikové mistrovství pramic, při němž se sjíždí úsek Vltavy od Císařské louky po Štvanici. Poslední roky se jezdí na Den státnosti, tedy 28. 9. Jak již název závodu napovídá, sjíždí se při něm tři jezy, a to Šítkovský, Staroměstský (tzv. Karlovka) a nakonec Helmovský jez. Na místo závodu jsme dojeli již brzy ráno, abychom stihli sundat loď a řádně se na závod připravit. Poslechnout si,
jak se trasa pojede a nasednout do lodě. Připravit se na startovní čáru a s výstřelem startovací pistole vyrazit. Průjezd Prahou po Vltavě vážně stojí za tu podívanou, neboť se při závodu projíždí její historickou částí, nicméně ten, kdo závod již někdy jel, ví, že jakmile uchopíte pádlo, díváte se dopředu a historické památky jsou to poslední, co vás zajímá. Posádka lodi se skládá ze čtyř závodníků a kormidelníka, přičemž kormidelník musí být starší 18 let. Naši skauti (kluci ve věku 11–12 let) závodili v kategorii starší žáci (11–15 let). Závod dojeli na krásném 27. místě z 33. posádek. To je velice pěkné umístění, uvážíte-li, že většině závodníků bylo kolem 14 a 15 let.

Dne 9. 10. 2016 jsme pořádali Vltavsko-Labskou jízdu. Jeli jsme z Mělníka do Liběchova. Největším zážitkem byl průjezd plavební komorou.

Podzimní prázdniny každý oddíl využil po svém. Chlapci z oddílu Viking se ve dnech 26. – 30. 10. 2016 vydali na výpravu do Srbska, nedaleko Berouna. Autem vyrazili brzy ráno, aby včas dojeli na místo, kde měli příštích párdní bydlet, tedy do bývalého drážního domku, tzv. Vechtrovny. Domek to byl vskutku hezký. Ubytovali se, uvařili si oběd a vyrazili na procházku po malebném okolí místních lesů. Mimo jiné navštívili i Kodskou jeskyni. Druhý den byl ve znamení výletu na blízký hrad Karlštejn. Vyšli hned ráno a po lesní pěšince se dostali až k hradu. Prohlídka se všem velice líbila, dozvěděli se spoustu zajímavostí. Hned vedle domku protéká řeka Berounka, proto po návratu využili čas a ještě jezdili na kánoích. V pátek jim přálo počasí, a tak autem vyvezli lodě proti
proudu Berounky do Nižboru a spluli zpět do Srbska. Berounka protéká pěknou přírodou, a tak si plavbu užili. V sobotu ještě podnikli výpravu vlakem do Berouna, kde navštívili místní aquapark.
V neděli nezbývalo než domek po sobě uklidit, zamknout a před odjezdem mu naposled zamávat. Chlapci si odvezli spoustu nových zážitků a těší se, že se sem brzy vrátí.

Děvčata z oddílu Cutty Sark ve dnech 27. – 30. 10. 2016 pobývala na skautské základně v Roudnici. Na místo dorazily navečer. Po ubytování hrály hry a prolézaly polygonem. Polygon je labyrint podobný cvičnému pro hasiče. Druhý den využily nabídky profesionálů z řad roudnických skautů a lezly v lanovém centru. Celý pobyt byl prokládán hrami jak na základně, tak ve městě a procházkami za poznáním. Velkým zážitkem byl také sobotní výlet k roudnickému tréninkovému kanálu, kde děvčata sledovala trénink kanoistů a kajakářů.

Obě akce se povedly a ti, co tentokrát nejeli, se mohou těšit, že příště i oni budou mít spousty zážitků.

Za přístav Modrá kotva
Mgr. et Mgr. Jaromír Kubec,
kpt. přístavu