Modrá kotva hlásí 5_2015

V září jsme se připravovali na závod Napříč Prahou – přes tři jezy. Jedná se o Mistrovství České republiky.Liběchov reprezentovaly dvě posádky. Děvčata obsadila 11 místo a posádka chlapců (dva předškoláci a dva školáci) 21 místo z 22 posádek z celé ČR. Věříme, že příští rok budeme ještě lepší, i když děvčata již budou soutěžit v kategorii starší žactvo.

Od září jsme se také připravovali na okresní soutěž o historii. Soutěž byla rozdělena na dvě části. Dopolední část probíhala v Neratovicích, kde hlídky podle mapy hledaly po městě stanoviště, na kterých plnily úkoly. Odpolední, stěžejní část se odehrávala za městem, kde v zarostlém porostu a členitém terénu se hlídky snažily proběhnoutmezi strážci a získat pět klíčů od pěti svatých. V celkovém hodnocení se naše tři hlídky umístily na 2., 5. a 6. místě z dvaceti.

Dva týdny na to, 24. 10. 2015, jsme v Liběchově uspořádali tradiční soutěž rodičů s dětmi, Liběchov
plný strašidel. Zúčastnilo se ho 24 rodinných družstev. Každé družstvo obdrželo mapu se zaznamenanými devíti stanovišti. Na stanovištích byla různá strašidla (vodníci, víly, čerti…). Strašidla soutěžícím dávala úkoly a za jejich splnění v cíli obdrželi odměny.
Po ukončení soutěže Liběchov plný strašidel jsme sestaršími dětmi odjeli do Neratovic. Zde jsme měli od neratovických skautů zapůjčenou klubovnu vybavenou počítači. Nehráli jsme jen týmové
počítačové hry, ale také jsme dětem vysvětlili pravidla užívání sociálních sítí a jejich nebezpečí, zejména nebezpečí kybergroomingu (chování uživatelů internetu, které vyvolává falešnou důvěru). Zde jsme i přespali a ráno jeli domů.

Další naší akcí byla Halloweenská zábava pro děti, kterou jsme pořádali 7. 10. 2015 v restauraci Kempu Zahrada. Bohužel v Želízích a ve Vehlovicích se konaly obdobné akce a nepřišlo tolik dětí, pro kolik jsme měli připravené ceny. Přesto to bylo hezké odpoledne.

Poslední akcí byla Vikingská noc z 16. 11. na 17. 11. 2015.Děti z oddílu Viking spolu strávily odpoledne plné her a soutěží. Po společné večeři ve stylu švédských stolůz doneseného jídla všichni přespali v klubovně.

Těšíme se na další krásné zážitky a všem spoluobčanům přejeme hezké prožití svátků vánočních
a šťastný nový rok 2016.
Mgr. Jaromír Kubec, kpt. přístavu