Naše výprava na jamboree Aqua 2017

Letošní léto jsme měli velmi nabitý program. Kromě putovního tábora na řece Ohři a stálého tábora na Harasově
jsme se zúčastnili mezinárodního setkání vodních skautů na Slovensku AQUA 2017. Letošní AQUA se konala
od 6. do 12. srpna na přehradě Sľňava u Piešťan, která se nachází na řece Váh.

Kromě Slováků, kteří tvořili většinu účastníků tohoto setkání, se sem sjeli skauti z Polska, Itálie, Irska, Španělska, Francie a samozřejmě také z České republiky, kterou zastupovali skauti z Liběchova, Prahy, Chocně a Českých Budějovic. Počasí bylo krásné a pro účastníky byl nachystaný bohatý program. Navštívili hrad Čachtice, na raftech sjeli řeku Váh, překonali překážky lanových aktivit. Dále pro ně byla připravena jízda na plachetnici nebo lekce šermu, ale učili se také různé společenské tance nebo se zúčastnili opravy venkovního divadla. Program byl navíc doplněn o různé hry, například o ponožkovou bitvu nebo přenášení syrových špaget: soutěžící je museli ubránit před protihráči, kteří se jim špagety pokoušeli zlomit.

Každý národ si pro ostatní musel připravit vystoupení, ve kterém symbolicky představil svoji zemi. Naše děvčata si nacvičila taneční vystoupení a divákům předvedla polku a moderní
tanec.

Během setkání na Sľňavě jsme si našli mnoho přátel. Nejvíce jsme se sblížili se Slováky a pozvali jsme je v příštím roce k nám do Česka na celorepublikové setkání vodních skautů
s názvem Navigamus, které se v červnu 2018 uskuteční na přehradě Lipno.